Stichting beter leven met dementie

Stichting beter leven met dementie

 

" Als je mensen met dementie meer afleiding kunt geven en een beter contact met verzorgers, worden zij rustiger en/of actiever en hebben daardoor minder medicatie nodig"

De stichting is op initiatief van Frederik van Caem in 2012 in Zeeland opgericht en stelt zich ten doel ; mensen met dementie en hun verzorgers te ondersteunen bij hun zware taken, door innovatieve ontwikkelingen van psychosociale interventies en non pharmacologische hulpmiddelen voor dementiezorg.  De stichting wil een bijdrage leveren om het gebruik van medicatie (antipsychotica) te kunnen reduceren door middel van psychosociale hulpmiddelen en daardoor mensen met dementie een betere kwaliteit van leven te kunnen geven. 

De stichting beter leven met dementie heeft voor dementiezorg innovaties alle ondersteuning van derden nodig om de werkzaamheden en doelen te kunnen realiseren. Samenwerking, opdrachten, mensenhulp, subsidies, schenkingen, fondsen en donaties. Het doel van de stichting is om succesvol nieuwe innovatieve psychosociale interventies, producten en diensten te blijven ontwikkelen en zorgvuldig te implementeren in de dementiezorg. Wij kunnen daarbij gebruik maken van 6 jaar praktijkonderzoek naar de resultaten en effecten van psychosociale interventies en hulpmiddelen voor dementiezorg.

Effectief samenwerken is ons doel en wij sluiten ons graag aan bij een doelstelling van Stichting Alzheimer;

"zoveel mogelijk krachten winnen én verbinden in de strijd tegen dementie"

Als vervolg op de eerste succesvolle ontwikkeling van de MemorieMethodiek waarvan de MemorieContactkast deel uitmaakt willen wij graag ons innovatief ontwikkelingswerk doorzetten. Ons doel is het stimuleren activeren van het gebruik van psychosociale hulpmiddelen bij het verzorgen van mensen met dementie. Daarnaast werkt beter leven met dementie in opdracht van derden aan nieuwe innovaties voor dementiezorg , levert marketingkennis en ondersteuning bij ontwikkelingen voor innovatieve dementiezorg-producten en diensten.  Het secretariaat van beter leven met dementie is gevestigd te Amsterdam.

Opdrachten voor dementie-zorginnovaties en samenwerking met alle betrokken partijen zijn van groot belang voor het verwezenlijken van ons beoogde doel om mensen met dementie te helpen en de kwaliteit van hun leven door minder medicatie te verbeteren.

MemorieCare BV te Middelburg www.memoriecare.nl van Erna Verstraaten is een onderneming die is voortgekomen uit de eerste ontwikkeling in opdracht van en gefinancierd door stichting ZIG ZAG. De MemorieKlok werd in november 2012 genomineerd voor de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo, u kunt kijken naar de reportage van de MemorieKlok ( later MemorieContactKast) onderdeel van de MemorieMethodiek in praktijk,klik op navolgende link;

 http://bit.ly/UZD8go  

Op 13 december 2012 ontving het bedrijf MemorieCare BV een welverdiende publiekswaardering voor de introductie van de MemorieMethodiek/Memorieklok. Daar waren wij erg blij mee.  Dit gaf een extra stimulans voor meer innovaties te willen realiseren. Daardoor kunnen meer mensen met dementie en hun verzorgers - zoals op het filmpje is te zien -  in geheel Nederland gebruik gaan maken van nieuwe hulpmiddelen voor innovatieve dementiezorg. Wij kunnen daarbij alle ondersteuning van derden gebruiken  Wij willen voor mensen met dementie thuis en hun verzorgers  meer producten en diensten verder ontwikkelen. Wij beschikken op basis van onze ervaringen inmiddels over diverse conceptproducten en diensten. Wij waren betrokken bij  de ontwikkeling van de MemorieSignaalTest, MemorieApp, Memorie at home, MemoriePlan ,MemorieTowel en de MemorieBrainGame. Wilt u meer informatie om samen zo veel mogelijk krachten te verbinden om mensen met dementie een beter leven te geven, schrijf, bel of mail ons, wij  praten graag met u en geven u gewenste informatie. 

Vriendelijke groet,

Stichting beter leven met dementie
secretariaat p/a Geleenstraat 39

1078LD AMSTERDAM


Frederik van Caem,

initiatiefnemer/mede oprichter/bestuurder (0653182111)

email; Frederik@beterlevenmetdementie.nl

Mocht u ons werk financieel willen ondersteunen, elke gift is van harte welkom, ons bankrekeningnummer is NL94RABO0116194081