stichting beter leven met dementie logo

" Als je mensen met dementie meer afleiding kunt geven en een beter contact met verzorgers, worden zij rustiger en/of actiever en hebben daardoor minder medicatie nodig"

Stichting Beter leven met dementie is op initiatief van Frederik van Caem in 2012 in Zeeland opgericht en stelt zich ten doel; mensen met dementie en hun verzorgers te ondersteunen bij hun zware taken, door middel van innovatieve ontwikkelingen van psycho-sociale interventies en non farmacologische hulpmiddelen voor dementiezorg. De stichting wil een bijdrage leveren om het gebruik van medicatie (anti-psychotica) te kunnen reduceren door innovatieve hulpmiddelen en daardoor mensen met dementie een betere kwaliteit van leven te kunnen geven.

De stichting beter leven met dementie heeft voor haar dementiezorg en innovaties alle steun nodig om de werkzaamheden en doelen te kunnen realiseren. Samenwerking, opdrachten, mensenhulp, subsidies, schenkingen, fondsen en donaties. Het doel van de stichting is om succesvol nieuwe innovatieve psycho-sociale interventies, producten en diensten te kunnen blijven ontwikkelen en zorgvuldig te implementeren in de dementiezorg. Wij kunnen daarbij gebruik maken van 9 jaar praktijkonderzoek naar de resultaten van de effecten van psychosociale interventies en hulpmiddelen bij mensen met dementie.
Effectief samenwerken is ons doel door zoveel mogelijk krachten te winnen én te verbinden in de strijd en ontwikkelingen tegen dementie. Wij zijn er nog lang niet! Dementie is volksziekte no 1.

De Memorie Contactkast ( gebaseerd op de Memorieklok) was onze eerste praktijk gerichte ontwikkeling, gebaseerd op de geregistreerde Memorie Methodiek . Wij willen graag ons innovatief ontwikkelingswerk doorzetten. Ons doel is het blijven ontwikkelen, stimuleren en activeren van het gebruik van psycho-sociale hulpmiddelen bij het verzorgen van mensen met dementie. Daarnaast werkt beter leven met dementie in opdracht van derden aan nieuwe innovaties voor dementiezorg, levert marktkennis en ondersteuning voor ontwikkelingen van innovatieve dementiezorg-producten en diensten. Het secretariaat van beter leven met dementie is gevestigd te Amsterdam.
Het realiseren van zorginnovaties voor mensen met dementie en samenwerking met alle betrokken partijen is van groot belang voor het verwezenlijken van ons beoogde doel; mensen met dementie te helpen, de kwaliteit van hun leven door minder antipsychotica te kunnen verbeteren.

De eerste ontwikkelingen zijn gefinancieerd door stichting ZIG ZAG www.zigzagfonds.nl. De basis gedachte en aanzet voor de ontwikkeling van de Memorie klok is van Nancy de Punder. De Memorie Contact Kast (Memorieklok) werd in november 2012 genomineerd voor de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo, u kunt kijken naar de reportage van de MemorieKlok ( later Memorie Contact Kast) onderdeel van de Memorie Methodiek in praktijk.


Reportage van de MemorieKlok

Op 13 december 2012 ontving het bedrijf MemorieCare BV een welverdiende publiekswaardering voor de introductie van de Memorie Methodiek/Memorieklok. Daar waren wij erg blij mee. Dit gaf een extra stimulans voor meer innovaties te willen realiseren. Zodat meer mensen met dementie en hun verzorgers - zoals op het filmpje is te zien - in geheel Nederland gebruik gaan maken van innovatieve hulpmiddelen voor dementiezorg. Wij kunnen daarbij alle ondersteuning van derden gebruiken om voor meer mensen met dementie thuis en hun verzorgers producten en diensten te ontwikkelen. Wij beschikken op basis van onze ervaringen inmiddels over diverse ontwikkelingen en diensten. Wij waren betrokken bij de ontwikkeling van de Memorie Signaal Test, MemorieApp, MemorieTowels , dit is ons grootste lopende project stimulerende en rustgevende GEURDOEKJES.
Wilt u meer informatie of contact om samen zo veel mogelijk krachten te verbinden om mensen met dementie een beter leven te geven, schrijf, bel of mail ons, wij praten graag met u en geven u indien mogelijke uw gewenste informatie.

Persoonlijke groet,
Frederik van Caem , grondlegger / operationeel bestuurder
Stichting beter leven met dementie
secretariaat p/a Geleenstraat 1078LD AMSTERDAM
mobile 0653182111 ( ook whatsapp ) email; persoonlijk@frederikvancaem.nl
Mocht u ons project GEURDOEKJES financieel willen ondersteunen, elke gift is van harte welkom, ons bankrekeningnummer is NL94RABO0116194081